Kontakty

Asociácia leasingových spoločností SR

Mlynské nivy 7816/14
821 09 Bratislava-Staré Mesto

Tel: +421 2 52 931 748

E-mail: lizing@alssr.sk

Sekretariát

Generálny tajomník: JUDr. Richard Hollý

Office manažér: Sára Jarabáková

IČO: 30843707
DIČ: 2020815434

Bankové spojenie: 
VÚB, a.s.
IBAN: SK76 0200 0000 0039 0213 8053
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Kontakt pre médiá:

E-mail: lizing@alssr.sk