Register vozidiel

Register vozidiel je databáza VIN kódov financovaných vozidiel, poskytovaných lízingovými spoločnosťami na Slovensku. Zoznam účastníkov nájdete priamo na stránke www.registervozidiel.sk. Aktualizácia údajov sa štandardne vykonáva počas dňa alebo v priebehu nasledujúceho pracovného dňa, v osobitných prípadoch a ojedinele môže byť aktualizácia vykonávaná najneskôr do 7 pracovných dní. Verejný prístup je bezplatný.

V rámci zásad korektného využívania služby, na zamedzenie zneužívania informácií pre komerčné účely a z bezpečnostných dôvodov obsahuje bezplatný prístup obmedzenia týkajúce sa primeranej miery počtu vyhľadávaných údajov. Registrovaný prístup má komerčný charakter s väčším rozsahom práv za poplatok podľa počtu dopytov.

Vyhľadaný údaj o vozidle má iba informatívny charakter, správca ani poskytovatelia údajov nezodpovedajú za škody vzniknuté v súvislosti s využitím vyhľadaných údajov.