Slovensko

2024

MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR

2024 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 03/2024 PDF icon 03_2024_M_vykaz_ALS.pdf
2024 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 02/2024 PDF icon 02_2024_M_vykaz_ALS.pdf
2024 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 01/2024 PDF icon 01_2024_M_vykaz_ALS.pdf

Q1

2024 Q1 Tlačová správa 03.04.2024 PDF icon 54_TS_ALS_03_04_2024_Tlacova_sprava.pdf
2024 Q1 Vývoj lízingového trhu za rok 2023 PDF icon Vyvoj_lizingoveho_trhu.pdf
2023

Q4

2023 Q4 Rozšírený kvartálny štatistický dotazník ALS za obdobie 1-4Q2023 PDF icon 2023_FINAL_SUHRN_rozsireny_zber_1_4Q2023.pdf
2023 Q4 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2023_1_4Q_dotaznik_Sumar_LS_web.pdf

MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR

2023 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 12/2023 PDF icon 12_2023_M_vykaz_ALS.pdf
2023 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 11/2023 PDF icon 11_2023_M_vykaz_ALS.pdf
2023 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 10/2023 PDF icon 10_2023_M_vykaz_ALS_12122023.pdf
2023 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 09/2023 PDF icon 09_2023_M_vykaz_ALS_16112023.pdf
2023 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 08/2023 PDF icon 08_2023_M_vykaz_ALS_16102023.pdf
2023 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 07/2023 PDF icon 07_2023_M_vykaz_ALS..pdf
2023 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 06/2023 PDF icon 06_2023_M_vykaz_ALS.pdf
2023 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 05/2023 PDF icon 05_2023_M_vykaz_ALS.pdf
2023 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 04/2023 PDF icon 04_2023_M_vykaz_ALS..pdf
2023 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 03/2023 PDF icon 03_2023_M_vykaz_ALS..pdf
2023 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 02/2023 PDF icon 02_2023_M_vykaz_ALS..pdf
2023 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 01/2023 PDF icon 01_2023_M_vykaz_ALS..pdf

Q3

2023 Q3 Rozšírený kvartálny štatisticky dotazník ALS za obdobie 1-3Q2023 PDF icon 2023_FINAL_SUHRN_rozsireny_zber_1_3Q2023.pdf
2023 Q3 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2023_1_3Q_dotaznik_Sumar_LS_web.pdf

Q2

2023 Q2 Rozšírený kvartálny štatisticky dotazník ALS za obdobie 1-2Q2023 PDF icon 2023_FINAL_SUHRN_rozsireny_zber_1_2Q2023.pdf
2023 Q2 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2023_1_2Q_dotaznik_Sumar_LS_web.pdf
2023 Q2 Tlačová správa 05.04.2023 PDF icon 50_TS_ALS_05_04_2023_Tlacova_sprava.pdf

Q1

2023 Q1 Rozšírený kvartálny štatisticky dotazník ALS za obdobie 1Q2023 PDF icon FINAL_SUHRN_rozsireny_zber_1_1Q2023.pdf
2023 Q1 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2023_1_1Q_dotaznik_Sumar_LS_web.pdf
2022

Q4

2022 Q4 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2022_1_4Q_dotaznik_Sumar_LS_web.pdf
2022 Q4 Rozšírený kvartálny štatistický dotazník ALS za obdobie 1-4Q 2022 PDF icon FINAL_SUHRN_rozsireny_zber_1_4Q2022.pdf
2022 Q4 Tlačová správa 28.03.2023 PDF icon 49_TS_ALS_31_03_2023_Tlacova_sprava.pdf

MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR

2022 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 12/2022 PDF icon 12_2022_M_vykaz_ALS_akt.pdf
2022 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 11/2022 PDF icon 11_2022_M_vykaz_ALS.pdf
2022 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 10/2022 PDF icon 10_2022_M_vykaz_ALS..pdf
2022 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 09/2022 PDF icon 09_2022_M_vykaz_ALS.pdf
2022 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 08/2022 PDF icon 08_2022_M_vykaz_ALS.pdf
2022 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 07/2022 PDF icon 07_2022_M_vykaz_ALS..pdf
2022 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 06/2022 PDF icon 06_2022_M_vykaz_ALS.pdf
2022 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 05/2022 PDF icon 05_2022_M_vykaz_ALS.pdf
2022 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 04/2022 PDF icon 04_2022_M_vykaz_ALS.pdf
2022 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 03/2022 PDF icon 03_2022_M_vykaz_ALS.pdf
2022 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 02/2022 PDF icon 02_2022_M_vykaz_ALS.pdf
2022 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 01/2022 PDF icon 01_2022_M_vykaz_ALS.pdf

Q3

2022 Q3 Rozšírený kvartálny štatisticky dotazník ALS za obdobie 1-3Q2022 PDF icon FINAL_SUHRN_rozsireny_zber_1_3Q2022.pdf
2022 Q3 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2022_1_3Q_dotaznik_Sumar_LS_web.pdf

Q2

2022 Q2 Rozšírený kvartálny štatistický dotazník ALS za obdobie 1-2Q 2022 PDF icon FINAL_SUHRN_rozsireny_zber_1_2Q2022.pdf
2022 Q2 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2022_1_2Q_dotaznik_Sumar_LS_web.pdf

Q1

2022 Q1 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2022_1_1Q_dotaznik_Sumar_LS.pdf
2021

MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR

2021 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 12/2021 PDF icon 12_2021_M_vykaz_ALS_web_16022022.pdf
2021 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 11/2021 PDF icon 11_2021_M_vykaz_ALS_web_13012022.pdf
2021 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 10/2021 PDF icon 10_2021_M_vykaz_ALS_web_15122021.pdf
2021 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 09/2021 PDF icon 09_2021_M_vykaz_ALS_web_18112021.pdf
2021 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 08/2021 PDF icon 08_2021_M_vykaz_ALS_web_20102021.pdf
2021 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 07/2021 PDF icon 07_2021_M_vykaz_ALS_web_14092021.pdf
2021 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 06/2021 PDF icon 06_2021_M_vykaz_ALS_web_23082021.pdf
2021 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 05/2021 PDF icon 05_2021_M_vykaz_ALS_web_19072021.pdf
2021 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 04/2021 PDF icon 04_2021_M_vykaz_ALS_web_19072021.pdf
2021 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 03/2021 PDF icon 03_2021_M_vykaz_ALS_web_19072021.pdf
2021 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 02/2021 PDF icon 02_2021_M_vykaz_ALS_web_14042021.pdf
2021 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 01/2021 PDF icon 01_2021_M_vykaz_ALS_web_12032021.pdf

Q4

2021 Q4 Tlačová správa 31.3.2022 PDF icon 48_TS_ALS_31_03_2022_Tlacova_sprava.pdf
2021 Q4 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2021_1_4Q_dotaznik_Sumar_LS.pdf
2021 Q4 Vývoj lízingového trhu za rok 2021 PDF icon 17_TK_31_03_2022_Lizingovy_trh_2021.pdf

Q3

2021 Q3 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2021_1_3Q_dotaznik_Sumar_LS.pdf

Q2

2021 Q2 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2021_1_2Q_dotaznik_Sumar_LS.pdf

Q1

2021 Q1 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2021_1_1Q_dotaznik_Sumar_LS.pdf
2020

Q4

2020 Q4 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2020_1_4Q_dotaznik_Sumar_LS.pdf
2020 Q4 Vývoj lízingového trhu za rok 2020 PDF icon TK_2021_Lizingovy_trh_2020.pdf

MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR

2020 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 12/2020 PDF icon 12_2020_M_vykaz_ALS_web_23022021_clenska_zona.pdf
2020 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 11/2020 PDF icon 11_2020_M_vykaz_ALS_web_11012021_clenska_zona.pdf
2020 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 10/2020 PDF icon 10_2020_M_vykaz_ALS_web_16122020_clenska_zona.pdf
2020 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 09/2020 PDF icon 09_2020_M_vykaz_ALS_web_26112020_clenska_zona.pdf
2020 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 08/2020 PDF icon 08_2020_M_vykaz_ALS_web_13102020_clenska_zona.pdf
2020 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 07/2020 PDF icon 07_2020_M_vykaz_ALS_web_17092020.pdf
2020 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 06/2020 PDF icon 06_2020_M_vykaz_ALS_web_10082020.pdf
2020 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 05/2020 PDF icon 05_2020_M_vykaz_ALS_web_15072020.pdf
2020 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 04/2020 PDF icon 04_2020_M_vykaz_ALS_web_15062020.pdf
2020 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 03/2020 PDF icon 03_2020_M_vykaz_ALS_web_05062020.pdf
2020 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 02/2020 PDF icon 02_2020_M_vykaz_ALS_web_05062020.pdf
2020 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 01/2020 PDF icon 01_2020_M_vykaz_ALS_web_05062020.pdf

Q3

2020 Q3 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2020_1_3Q_dotaznik_Sumar_LS_web.pdf

Q2

2020 Q2 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2020_1_2Q_dotaznik_Sumar_LS_web.pdf

Q1

2020 Q1 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2020_1_1Q_dotaznik_Sumar_LS_web.pdf
2019

MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR

2019 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 12/2019 PDF icon 12_2019_M_vykaz_ALS_web_05062020.pdf
2019 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 11/2019 PDF icon 11_2019_M_vykaz_ALS_web_05062020.pdf
2019 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 10/2019 PDF icon 10_2019_M_vykaz_ALS_web_05062020.pdf
2019 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 09/2019 PDF icon 09_2019_M_vykaz_ALS_web_05062020.pdf
2019 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 08/2019 PDF icon 08_2019_M_vykaz_ALS_web_05062020.pdf
2019 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 07/2019 PDF icon 07_2019_M_vykaz_ALS_web_05062020.pdf
2019 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 06/2019 PDF icon 06_2019_M_vykaz_ALS_web_05062020.pdf
2019 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 05/2019 PDF icon 05_2019_M_vykaz_ALS_web_05062020.pdf
2019 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 04/2019 PDF icon 04_2019_M_vykaz_ALS_web_05062020.pdf
2019 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 03/2019 PDF icon 03_2019_M_vykaz_ALS_web_05062020.pdf
2019 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 02/2019 PDF icon 02_2019_M_vykaz_ALS_web_05062020.pdf
2019 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 01/2019 PDF icon 01_2019_M_vykaz_ALS_web_05062020.pdf

Q4

2019 Q4 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2019_1_4Q_dotaznik_Sumar_LS_web.pdf

Q3

2019 Q3 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2019_1_3Q_Sumarny_dotaznik_ALSSR_15_11_2019.pdf

Q2

2019 Q2 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2019_1_2Q_dotaznik_Sumar_LS_web.pdf

Q1

2019 Q1 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2019_1_1Q_dotaznik_Sumar_LS_web.pdf
2018

MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR

2018 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 12/2018 PDF icon 12_2018_mesacny_vykaz_ALS_M_K.pdf
2018 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 11/2018 PDF icon 11_2018_mesacny_vykaz_ALS_M_K.pdf
2018 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 10/2018 PDF icon 10_2018_mesacny_vykaz_ALS_M_K.pdf
2018 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 09/2018 PDF icon 09_2018_mesacny_vykaz_ALS_M_.pdf
2018 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 08/2018 PDF icon 08_2018_mesacny_vykaz_ALS_M_K.pdf
2018 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 07/2018 PDF icon 07_2018_mesacny_vykaz_ALS_M_K.pdf
2018 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 06/2018 PDF icon 06_2018_mesacny_vykaz_ALS_M_K.pdf
2018 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 05/2018 PDF icon 05_2018_mesacny_vykaz_ALS_M_K.pdf
2018 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 04/2018 PDF icon 04_2018_mesacny_vykaz_ALS_M_K.pdf
2018 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 03/2018 PDF icon 03_2018_mesacny_vykaz_ALS_M_K.pdf
2018 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 02/2018 PDF icon 02_2018_mesacny_vykaz_ALS_M_K.pdf
2018 MESAČNÉ VÝKAZY VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV TRHU V SR Mesačný výkaz vybraných ukazovateľov trhu v SR 01/2018 PDF icon 01_2018_mesacny_vykaz_ALS_M_K.pdf

Q4

2018 Q4 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2018_1_4Q_Sumar_LS.pdf
2018 Q4 Tlačová konferencia LÍZINGOVÝ TRH NA SLOVENSKU V ROKU 2018 PDF icon TK_PP_3_4_2019_final.pdf
2018 Q4 Poradie najväčších lízingových spoločností v SR za rok 2018 PDF icon 2018_Poradie_TOP20.pdf

Q3

2018 Q3 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2018_1_3Q_Sumar_LS.pdf

Q2

2018 Q2 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2018_1_2Q_Sumarny_dotaznik_ALS_12_8_2019_dopl_LPLAN.pdf

Q1

2018 Q1 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2018_1_1Q_dotaznik_Sumar_LS.pdf
2017

Q4

2017 Q4 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon TK_Objem_financovania_1_4Q2017_web.pdf
2017 Q4 Tlačová konferencia LÍZINGOVÝ TRH NA SLOVENSKU V ROKU 2017 PDF icon TK_PP_Tlacova_konferencia_FINAL_1_3_2018.pdf

Q3

2017 Q3 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon Zakladne_udaje_lizingovy_trh_1-3Q_2017_web.pdf
2017 Q3 Tlačová správa 13.12.2017 PDF icon TS ALS k výsledkom trhu za 1-3Q.2017 web.pdf

Q2

2017 Q2 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon Zakladne_udaje_lizingovy_trh_1-2Q_2017_web.pdf

Q1

2017 Q1 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon Zakladne_udaje_lizingovy_trh_1Q_2017_web.pdf
2017 Q1 Tlačová správa 5.6.2017 PDF icon TS ALS k výsledkom trhu za 1Q.2017_web.pdf
2016

Q4

2016 Q4 Penetrácia lízingu za obdobie 2016 - 2009 PDF icon Penetrácia 2009-2016 graf.pdf
2016 Q4 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon Zakladne_udaje_lizingovy_trh_1_4Q_2016_web.pdf
2016 Q4 Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za rok 2016 PDF icon Rebríčky TOP 20 LS podľa hlavných komodít a produktov za 1-4Q.2016_21_3_2017.pdf
2016 Q4 Tlačová správa 22.3.2017 PDF icon TS ALS k výsledkom trhu za 1-4Q.2016_web.pdf
2016 Q4 Tlačová konferencia LÍZINGOVÝ TRH NA SLOVENSKU V ROKU 2016 PDF icon PP_TK_2017_vysledky_2016_21_3_2017.pdf

Q3

2016 Q3 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2016_1_3Q_zakladne_udaje_EUR_9_12_2016_web.pdf
2016 Q3 Tlačová správa 14.12.2016 PDF icon Tlačová správa ALS k výsledkom trhu za 1-3Q.2016.pdf

Q2

2016 Q2 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon Základné údaje ALS o trhu za 1-2Q.2016.pdf
2016 Q2 Tlačová správa 19.9.2016 PDF icon Tlačová správa ALS k výsledkom trhu za 1-2Q.2016.pdf
2016 Q2 Prezentácia LÍZINGOVÝ TRH NA SLOVENSKU V 1. POLROKU 2016 PDF icon Prezentácia ALS k vývoju trhu za 1-2Q.2016_final.pdf

Q1

2016 Q1 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon 2016_1Q_zakladne_udaje_EUR_2_6_2016_web.pdf
2016 Q1 Tlačová správa 2.6.2016 PDF icon TS ALS k výsledkom trhu za 1Q.2016.pdf
2015

Q4

2015 Q4 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon Základné údaje 1-4Q 2015.pdf
2015 Q4 Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za rok 2015 PDF icon TOP 20 rebricky 1-4Q_2015.pdf
2015 Q4 Tlačová správa 2.3.2016 PDF icon 2015_4Q_Tlacova_sprava_2_3_2016.pdf
2015 Q4 Tlačová konferencia LÍZINGOVÝ TRH NA SLOVENSKU V ROKU 2015 PDF icon Prezentácia 1-4Q 2015.pdf

Q3

2015 Q3 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon Základné údaje 1-3Q 2015.pdf
2015 Q3 Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za 1 - 3. štvrťrok 2015 PDF icon TOP 20 rebríčky 1-3Q 2015.pdf
2015 Q3 Tlačová správa 2.12.2015 PDF icon 2015_3Q_Tlacova_sprava_2_12_2015.pdf

Q2

2015 Q2 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon Základné údaje 1-2Q 2015.pdf
2015 Q2 Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za 1-2. štvrťrok 2015 PDF icon TOP 20 rebríčky 1-2Q 2015.pdf
2015 Q2 Tlačová správa 10.9.2015 PDF icon 2015_2Q_Tlacova_sprava_10_9_2015.pdf
2015 Q2 Tlačová konferencia LÍZINGOVÝ TRH NA SLOVENSKU V 1. POLROKU 2015 PDF icon Prezentácia 1-2Q 2015.pdf

Q1

2015 Q1 Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za 1. štvrťrok 2015 PDF icon TOP 20 rebríčky 1Q 2015.pdf
2015 Q1 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon Základné údaje 1Q 2015.pdf
2015 Q1 Tlačová správa 4.6.2015 PDF icon 2015_1Q_Tlacova_sprava_4_6_2015.pdf
2014

Q4

2014 Q4 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon Základné údaje 1-4Q 2014.pdf
2014 Q4 Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za 1 - 4. štvrťrok 2014 PDF icon TOP 20 rebríčky 1-4Q 2014.pdf
2014 Q4 Tlačová správa 17.3.2015 PDF icon 2014_4Q_Tlacova_sprava_17_3_2015.pdf

Q3

2014 Q3 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon Základné údaje 1-3Q 2014.pdf
2014 Q3 Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za 1 - 3. štvrťrok 2014 PDF icon TOP 20 rebríčky 1-3Q 2014.pdf
2014 Q3 Tlačová správa 27.11.2014 PDF icon 2014_3Q_Tlacova_sprava_27_11_2014.pdf

Q2

2014 Q2 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon Základné údaje 1-2Q 2014.pdf
2014 Q2 Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za 1-2. štvrťrok 2014 PDF icon TOP 20 rebríčky 1-2Q 2014.pdf
2014 Q2 Tlačová správa 25.9.2014 PDF icon 2014_2Q_Tlacova_sprava_25_9_2014.pdf

Q1

2014 Q1 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon Základné údaje za 1Q.pdf
2014 Q1 Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za 1. štvrťrok 2014 PDF icon TOP 20 rebríčky 1Q.pdf
2014 Q1 Tlačová správa 27.5.2014 PDF icon 2014_1Q_Tlacova_sprava_27_5_2014.pdf
2013

Q4

2013 Q4 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon Základné údaje 1-4Q 2013.pdf
2013 Q4 Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za 1 - 4. štvrťrok 2013 PDF icon TOP 20 rebríčky 1-4Q 2013.pdf
2013 Q4 Tlačová správa 4.3.2014 PDF icon 2013_4Q_Tlacova_sprava_4_3_2014.pdf

Q3

2013 Q3 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon Základné údaje 1-3Q 2013.pdf
2013 Q3 Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za 1. - 3. štvrťrok 2013 PDF icon TOP 20 rebríčky 1-3Q 2013.pdf
2013 Q3 Tlačová správa 27.11.2013 PDF icon 2013_3Q_Tlacova_sprava_27_11_2013.pdf

Q2

2013 Q2 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon Základné údaje 1-2Q 2013.pdf
2013 Q2 Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za 1-2. štvrťrok 2013 PDF icon TOP 20 rebríčky 1-2Q 2013.pdf
2013 Q2 Tlačová správa 11.9.2013 PDF icon 2013_2Q_Tlacova_sprava_11_9_2013.pdf
2013 Q2 Tlačová konferencia Lízingový trh na Slovensku v 1.polroku 2013 PDF icon Prezentácia 1-2Q 2013.pdf

Q1

2013 Q1 Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za 1. štvrťrok 2013 PDF icon TOP 20 rebríčky 1Q 2013.pdf
2013 Q1 Objem financovania nových obchodov lízingovými spoločnosťami ALS SR PDF icon Základné údaje 1Q 2013.pdf
2013 Q1 Tlačová správa 27.5.2013 PDF icon 2013_1Q_Tlacova_sprava_27_5_2013.pdf