Pridružení členovia

AUKČNÉ CENTRUM s.r.o.
www.aukcnecentrum.sk
AUTO PREVER s.r.o.
www.autoprever.sk
FINAMIS s.r.o.
www.finamis.com
IRIS IDENT s.r.o.
www.ko.sk
JUDr. Jozef Mészáros, advokát s.r.o.
LeitnerLeitner Tax s. r. o.
www.leitnerleitner.sk
Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
SGS Slovakia spol. s r.o.
www.sgs.com
Solitea, a.s.
www.one-core.com