Pridružení členovia

AUKČNÉ CENTRUM s.r.o.
www.aukcnecentrum.sk
AUTO PREVER s.r.o.
www.autoprever.sk
FINAMIS s.r.o.
www.finamis.com
IRIS IDENT s.r.o.
www.ko.sk
JUDr. Jozef Mészáros, advokát s.r.o.
LeitnerLeitner Tax s. r. o.
www.leitnerleitner.com
Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
Seyfor, a.s.
www.one-core.com
SGS Slovakia spol. s r.o.
www.sgs.com