Pridružení členovia

AUKČNÉ CENTRUM s.r.o.
www.aukcnecentrum.sk
AUTO PREVER s.r.o.
www.autoprever.sk
FINAMIS s.r.o.
www.finamis.com
IRIS IDENT s.r.o.
www.ko.sk
JUDr. Jozef Mészáros, advokát s.r.o.
LeitnerLeitner Tax s. r. o.
www.leitnerleitner.sk
Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
Seyfor, a.s.
www.one-core.com
SGS Slovakia spol. s r.o.
www.sgs.com