Riadni členovia

ALD Automotive Slovakia s.r.o.
www.aldautomotive.sk
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
www.arval.sk
BKS-Leasing s. r. o.
www.bks-leasing.sk
BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.
www.bl.sk
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky
auta.cofidis.sk
ČSOB Leasing, a.s.
www.csobleasing.sk
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.
www.dlslovakia.sk
ESSOX FINANCE, s. r. o.
www.essoxfin.sk
FINANZ SERVIS, spol. s r.o.
www.finanzservis.sk
Home Credit Slovakia, a.s.
www.homecredit.sk
LeasePlan Slovakia, s. r. o.
www.leaseplan.sk
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
www.mercedes-benz.sk/mbfs
MHC Mobility Sp. z o.o. - organizačná zložka
www.mhcmobility.sk
MONAQ Leasing, a. s.
www.monaqleasing.sk
Oberbank Leasing s.r.o.
www.oberbank.sk
PB Finančné služby, a. s.
www.pbfs.sk
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - organizačná zložka
www.sgef.sk
Slovenská sporiteľňa, a.s.
www.slsp.sk
Tatra-Leasing, s.r.o.
www.tatraleasing.sk
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
www.toyotafinance.sk
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
www.unicreditleasing.sk
VFS Financial Services Slovakia s.r.o.
www.volvotrucks.com/trucks/slovakia-market/sk-sk/Pages/Home.aspx
Všeobecná úverová banka, a.s.
www.vub.sk