Užitočné linky

Leaseurope www.leaseurope.org
Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov www.aosp.sk 
Česká leasingová a finančná asociácia www.clfa.cz
NBCB - Non Banking Credit Bureau www.nbcb.sk
Slovenská banková asociácia www.sbaonline.sk
Združenie podnikateľov Slovenska www.zps.sk
Zväz automobilového priemyslu www.zapsr.sk
Asociácia priemyselných zväzov www.asociaciapz.eu
Eurofinas www.eurofinas.org
World Leasing Yearbook www.world-leasing-yearbook.com
Zákony Slov-Lex www.slov-lex.sk
Národná rada SR www.nrsr.sk
Úrad vlády SR  www.vlada.gov.sk
Ministerstvo financií SR  www.mfsr.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR  www.justice.gov.sk
Ministerstvo vnútra SR  www.minv.sk
Daňové riaditeľstvo SR  www.drsr.sk
Národná banka Slovenska www.nbs.sk
Slovenská obchodná inšpekcia  www.soi.sk